Лиценци и сертификати

Markoski K73 Civil Engeneering

Лиценца А за изведба
Лиценца за јавен превоз
Лиценца Б за изведба
Iso
Лиценца Б за проектирање
Iso